Blogger tarafından desteklenmektedir.
Oooo neler var neler!

22 Aralık 2019 Pazar

BORSA İNDİKATÖRLERİ

EN ÇOK TAVSİYE EDİLEN BORSA İNDİKATÖRLERİ NASIL KULLANILIR?

Selamlar. Sonunda uzun süreden beri üzerinde çalıştığım borsa indikatörlerinden en çok kullanılanları ve nasıl kullanılacaklarını kısaca anlatacağım. Aslında çok derin bir konu ancak aşırı bilgi kirliliği olamaması açısından en sade hallerini sizin için düzenledim.

Önce Grafiği Gözden Geçirelim:

BOLİNGER BANDI
Bollinger Bands'in temel yorumlanışı, piyasının üst ve alt bantlar içerisinde kalacağı şeklindedir.
- Hareketliliğin azaldığı ve dolayısıyla bandların daraldığı dönemlerin ardından hızlı fiyat değişiklikleri görülebilir.
- Fiyatlar bandların dışına çıktığı zaman, mevcut trendin devam edeceği kabul edilebilir.
- Bandların içinde gerçekleşen dip ve tepe noktalarının ardından bandların dışında oluşacak dip ve tepe noktaları mevcut trendin yön değiştirebileceğinin habercisi olabilir.
- Bir bandtan başlayan hareketlenmenin öbür banda kadar devam etme eğilimi vardır. Bu gözlem fiyat hedefleri belirlemede yardımcı olabilir.

MACD
Kesişme Noktaları:
MACD'nin temel yorumlanış şeklidir. MACD, sinyal çizgisinin altına inince satım, üstüne çıktığında ise alım yapılır. Ayrıca, sıfır seviyesinin altına inince satım, üstüne çıktığında ise alım yapmak yaygın bir yöntemdir.
Aşırıalım/Aşırısatım durumları:
MACD aşırıalım/aşırısatım göstergesi şeklinde de kullanılabilir. Kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamadan hızlı bir şekilde uzaklaşıyorsa (yani, MACD yükseliyorsa) fiyatların gereğinden fazla hareket ettiğini ve kısa süre içinde daha gerçekçi seviyelere geri gelineceği kabul edebiliriz. MACD'nin aşırıalım/aşırısatım durumları hisse senedinden hisse senedine farklılık gösterir.
Fiyat hareketiyle uyumsuzluk:
Fiyat hareketiyle uyum göstermediği zaman mevcut trendin sona ereceği yorumu yapılabilir. MACD yeni düşük seviyelere ulaşırken fiyatların yeni düşük seviyeleri test edememesi düşüş trendinin sona ereceğini, MACD yeni yüksek sevilere ulaşırken fiyatların yeni yüksek seviyelere ulaşamaması ise yükseliş trendinin son bulacağını gösterir. İki durum aşırıalım /aşırısatım durumları ile aynı anda gerçekleşirse daha da büyük önem taşımaktadır.

STOCH
- %K veya %D belli bir seviyenin (20) altina inip tekrar bu seviyenin üstüne çıkarsa alım, %K veya %D belli bir seviyenin (80) üstüne çıkıp tekrar bu seviyenin altına inerse satım yapılır.
- %K, %D 'nin üstüne çıktığı an alım, altına indiği an ise satım yapılır.
- Fiyat hareketiyle uyumsuzluk (divergence) önemli bir durum teşkil eder. Fiyatlar daha önceki tepe noktalarının üstüne çıkarken, Stochastic eski tepe noktalarının üzerine çıkamıyorsa, aynı şekilde fiyatlar daha önceki dip noktalarının altına inerken, Stochastic eski dip noktalarının altına inemiyorsa bir süre sonra piyasanın Stochastic yönünde düzelme yapması beklenir.

VOLUME ROC
Volume ROC, Price ROC ile aynı şekilde hesaplanır. Aradaki fark, Price ROC'un kapanış fiyatını , Volume ROC'un ise işlem hacmini kullanmasından kaynaklanır.
Hemen hemen bütün önemli formasyonlar (dip ve tepe noktaları, trend kırılması), işlem hacminde büyük bir artışla beraber görülür. Volume ROC, işlem hacminin hangi hızda değiştiğini gösterir.

PRICE OSCILLATOR
Price Oscillator, iki hareketli ortalama arasındaki farkı gösterir. Aradaki fark gerçek değer veya yüzde olarak ifade edilebilir.
Price Oscillator, MACD ' ye benzer. iki gösterge arasındaki farklılık, MACD 'nin daima 12 ve 26 günlük hareketli ortalamaları, Price Oscillator'un ise herhangi iki periyotu kullanmasından kaynaklanır.
Kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıktığı anda alım, altına indiğinde ise satım yapılır.

CCI
CCI, fiyatların istatistiki ortalamaya göre değişimini gösterir. Yüksek CCI değerleri fiyatların ortalama seviyeye göre alışık olmadık şekilde yüksek olduğunu, düşük CCI değerleri ise alışık olmadık şekilde düşük olduğunu gösterir.

CCI iki şekilde yorumlanabilir:
- Piyasanın yeni yüksek seviyelere ulaşmasına rağmen, CCI 'nın daha önceki yüksek seviyelerini geçememesi durumunda bir düzelme hareketi beklenebilir.
- CCI genellikle +100 ve -100 değerleri arasında hareket eder. +100 değerinin üzerine çıkması aşırı alım durumunu (Sat sinyali), -100 seviyesinin altına inmesi ise aşırı satım durumunu (Al sinyali) gösterir. Bu durumlarda piyasanın düzelme yapması beklenebilir.
Diğer bir deyişle, CCI, +100 değerini aşağı yönde keserse sat; CCI, -100 değerini yukarı yönde keserse al, sinyali ürettiği varsayılır.

PARABOLIC SAR
Parabolic, mükemmel çıkış noktaları sağlar. Hisse senedi fiyatı Parabolic'in altına indiği an alım pozisyonlarınızı, üstüne çıktığı an ise açığa satım pozisyonlarınızı kapatmanızı önerir. Parabolic alım konumunda ise, fiyatlar ne yönde hareket ederse etsin stop noktası her gün bir miktar daha yükselecektir. Yükselme miktarı fiyat hareketinin büyüklüğüne bağlıdır. Benzer şekilde, parabolic satım konumunda ise stop noktası her gün biraz daha düşecektir.

DİRECTİONAL MOVEMENT
Directional Movement, 14 günlük +DI ve -DI ' yı karşılaştıran bir sistemdir. Bu karşılaştırma iki göstergeyi aynı anda çizilmesi veya ikisinin farkının çizilmesi ile sağlanabilir. +DI, -DI ' nın üstüne çıktığı noktada alım, altına indiği noktada satım yapılması tavsiye edilir.
"Extreme Point Kuralı", bu basit sistemin kalitesinin artmasına yardımcı olur. Bu kural, piyasanın çalkantılı dönemlerinden korunmaya ve gereksiz işlemeler yapılmamasına yardımcı olur. "Extreme Point", +DI ve -DI ' nın keşiştiği dönemlerde saptanır. +DI ' nın -DI ' yı yukarı yönde kestiği an, "Extreme Point" günün en yüksek fiyat seviyesi olarak kabul edilir. +DI ' nın -DI ' yı aşağı yönde kestiği an ise , "Extreme Point" günün en düşük fiyat seviyesi olarak kabul edilir.
"Extreme Point", göstergenin verdiği sinyali teyid etmek amacıyla kullanılır. Örneğin, alım sinyali gelse dahi (+DI, -DI ' nın üzerine çıkınca), hisse senedi fiyatının "extreme point"(+DI ve -DI ' nın keşiştiği anda hisse senedinin en yüksek değeri) seviyesinin üstüne çıkmadan işlem yapmayınız. Eğer fiyatlar "extreme point" seviyesinin üstüne çıkmayı başaramaz ise satım durumunda kalmaya devam ediniz.


Borsa ile ilgili gelişmeler ve yatırım takibi için twitter hesabımız: @MoneyBeast2019
Yazar: Jakob Corewill - 12/22/2019